Network Menu

SWEA London Årsmöte 2018

SWEA Londons årsmöte hölls den 5 februari 2018 för att summera det gångna året och planera för nästa. Ett trettiotal Sweor närvarade på mötet som var förlagt till puben Harcourt i Marylebone. All dokumentation till årsmötet hade lagts ut på webben innan mötet och mötet genomfördes enligts SWEAs stadgar och hade utlysts i god tid den 13 december 2017. Ordförande för mötet var Karin Högman och sekreterare var Cecilia Ogvall. En fullmakt noterades. Inga motioner till årsmötet hade inkommit. Ordföranden gick igenom årsberättelsen, årsredovisning och kommande årets budget. Mötesdeltagarna gav styrelsen för 2017 ansvarsfrihet. Valberedningens förslag till ny styrelse och ny ordförande för 2018 godkändes av mötesdeltagarna. Val av ny sammansättning av valberedning och stipendiekommitéen genomfördes. Inga övriga frågor hade inkomit till årsmötet.

Karin Högman avgick som ordförande efter fyra år i styrelsen och lämnade över klubban till SWEA Londons nya ordförande Cecilia Ogvall, som valdes på ett år.

2018 års stipendiat heter Nadia Negash Råndes och hon tilldelas SWEA Londons stipendiet för att kunna skapa ett barnbibliotek på skolan Smultronstället – http://smultronstallet.co.uk/ som erbjuder kompleterande svenskundervinsing.

Mer om Nadja kommer snart Här!

STIPENDIATER 2017
Förra årets stipendiater var inbjudna till årsmötet. Vi fick träffa Johan Hugosson, kompositör och Carina Einarsson, körledare som båda berättade vad stipendipengarna använts till och hur det gått med deras projekt. Stipendiekommitténs ordförande läste upp en text från Annika Lindskog, forskare.

Innan mötet startade bjöds Sweorna på ett glas bubbel och köpte lotter där allt överskott går till SWEA Londons stipendiefond. Som alltid var det fina priser som donerats till lotteriet.

PRISLISTA

Karin Högman avslutade kvällen och berättade till fina bilder om den fantastiska resan till världsmötet i Perth i oktober 2017. Hon uppmande LondonSweorna att verkligen ta chansen att åka på SWEAs regionmöten och världsmöten om tillfälle ges.

SE FLER BILDER FRÅN ÅRSMÖTET HÄR LÄNK TILL MINGELBILDER