Network Menu

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2018 är:

£50 för fullt medlemskap

£20 för studerande, aupair, portomedlem.

Vänligen notera att om medlemsavgiften betalas in senast den 31 december 2017 är den £45.

För att säkerställa att ditt namn kommer med i Medlemsmatrikeln skall medlemsavgiften betalas in före årsmötet eller senast den 1 mars:

-Direkt till vårt bankkonto på HSCB, a/c number:  01660934, sort code: 40-07-06 

Betalning via PayPal kan för  tillfället inte göras pga administrativa avgifter

Bekräfta din inbetalning med mail till swealondonmedlem(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

Infomation
Baserat på medlemsmatrikeln som är ett kvitto på att din medlemsavgift betalats, får du SWEA Internationals tidning Forum tillsänt till din hemadress.

SWEA London betalar en avgift per medlem till SWEA International, för närvarande är denna $30/medlem. Dessutom betalar vi 1.50 EURO/medlem till vår region VEMA.  Det är därför viktigt att vi får in avgiften i tid för att kunna rapportera och betala våra avgifter till vår huvudorganisation.