Network Menu

Donationer SWEA London

donation-banner-2


Donation till Svenska Skolan i Barnes. Insamlingen i samband med SWEA Londons 20-års firande överlämnades på årsmötet den 23 februari 2010 till SVENSKA SKOLAN I BARNES.

Donationen uppgick till £250 och ordförande Sofie Haag överlämnade en check till Rektor Jan Arenhill som tackade SWEA London för den uppskattade donationen som kommer att gå till en utelekplats på skolan.Ytterligare en donationen uppgick £250 till Svenska kyrkan 2011.