Network Menu

Medlemsansökan till SWEA London

För att bli medlem i SWEA London, vänligen fyll i nedan blankett och klicka på Skicka.

Medlemsavgiften är £50 för fullt medlemskap.

Är du under 25 eller portomedlem är avgiften £20.

Ansökan om medlemskap i SWEA LONDON

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering