Network Menu

Resestipendium-SWEA London

Ansökan om SWEA Londons RESEBIDRAG 2016 – £500

Tejo

Tejo

Syftet med resebidraget är att involvera SWEA Londons medlemmar i SWEA Internationals evenemang. 2016 hålls VEMAs Regionmöte i Lissabon och alla Sweor är välkomna att delta.

SWEA VEMAs Regionmöte hålls i år den 6-9 oktober. Vid sidan om regionmötet arrangeras en mängd kortare utflykter samt en efterresa till Alentejo 9 – 11 oktober. Sista anmälningsdag är den 15 maj 2016. Läs mer om programmet på: lissabon.swea.org.

Resebidraget tilldelas en medlem i SWEA London som är intresserad att resa till Regionmötet. Deltagande i den öppna delen av regionmötet är obligatoriskt. Det är också ett krav att mottagaren av resebidraget på något vis delar med sig av sina erfarenheter när hon är tillbaka i London. Det kan exempelvis ske genom en artikel på SWEA Londons webbplats, en berättelse på ett medlemsmöte eller i någon annan form. Nuvarande eller tidigare engagemang i SWEA Londons styrelse eller kommittéer premieras men ordförande och tidigare ordförande kan inte söka bidraget.

Resebidraget är på £500 och täcker inte hela kostnaden för resan. Det betalas ut i efterskott mot uppvisat kvitto på betalning av anmälningsavgift och/eller resekostnader.

Ansökan, som inte får vara mer än två A4-sidor, måste vara styrelsen tillhanda på london(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)swea.org senast den 15 mars 2016. Den ska innehålla följande information:

• Namn
• Medlem i SWEA London sedan (år)
• Eventuellt tidigare SWEA-medlemskap
• Eventuella relevanta specialintressen som kan komma till pass under resan
• Eventuella engagemang (inklusive tidigare) i SWEA London
• Varför vill jag delta i Regionmötet?
• Preliminär idé om hur återrapporteringen till SWEA Londons medlemmar ska ske. OBS – denna sista punkt är inte bindande!

Välkommen med din ansökan!
SWEA Londons styrelse