Network Menu

Stipendium

SWEA, Swedish Women’s Educational Association, är en global, ideell organisation för svenska eller svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. SWEAs målsättning är att värna om det svenska språket, stödja och sprida information om svensk kultur och svenska traditioner, bidraga till att skapa personliga och professionella kontakter samt etablera ett världsomspännande nätverk av SWEA-medlemmar.

Mer om SWEA finns här >>

SWEA London utlyser ett stipendium på upp till £3000 för ett projekt som främjar svensk kultur och/eller tradition.

Stipendieansökan skall omfatta följande:
1) Ifylld ansökningsblankett
2) Presentation av sig själv med bakgrund och intressen
3) Detaljerad beskrivning av föreslaget projekt eller studier
4) Redogörelse för hur stipendiepengarna kommer att användas
5) Namn och adress på TVÅ referenter

Referenterna skall:
A) vara informerade om SWEAs organisation och stipendiekriterierna
B) referera till en eller flera punkter på ansökan och vara så exakta och kortfattade som möjligt.
C) sända rekommendationsbreven separat och direkt till:

swealondonstipendium(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

º Sökande måste bo, studera eller arbeta i Storbritannien.

º Stipendiet kan sökas av ALLA, oberoende av ålder, religion, kön eller etnisk bakgrund.

º Kunskaper i svenska språket är en fördel, men inte ett krav.

º Sökande skall använda stipendiet för ett projekt eller studier i ett självvalt ämne med svensk anknytning.

º Ansökan måste vara Stipendiekommittén tillhanda senast den 1 november under ansökningsåret. Den skickas till: swealondonstipendium(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

º Stipendiaten bör främja SWEAs mål och aktiviteter och vara beredd att berätta om sitt projekt för SWEA-medlemmar på möten.

º Styrelsemedlemmar och deras närmaste anhöriga kan INTE söka stipendiet.

º SWEA London har rätten att ICKE dela ut stipendiet om det inte finns någon lämplig kandidat.

º Sökande och stipendiaten blir informerade om Stipendiekommitténs beslut innan årsslutet det år som stipendieansökan inlämnades.

º Stipendiet delas ut vid SWEA Londons årsmöte i januari eller februari påföljande år.

SWEA International London Chapter Ansökningsblankett

  • 2) En detaljerad beskrivning av ditt projekt och hur du tänker använda stipendiepengarna. (Filformat .doc eller .pdf)
  • 3) Två referenser

  • 4) Frågor

  • 5) Stipendiaten kommer att mottaga stipendiet på SWEAs Årsmöte i London i januari eller februari och samtidigt ombedjas i korthet berätta om sitt projekt för SWEA-medlemmarna. Vid påföljande Årsmöte förväntas stipendiaten hålla ett kort anförande och redogöra för hur stipendiepengarna använts.
  • Härmed intygar jag att alla uppgifter i ansökan är korrekta. Om jag skulle tilldelas SWEAs stipendium, lovar jag att skicka en skriftlig redogörelse om projektet till SWEA London inom ett år av erhållandet av stipendiet.
 

Verifiering