Network Menu

Stipendium

SWEA International London Chapter Ansökningsblankett

  • 2) En detaljerad beskrivning av ditt projekt och hur du tänker använda stipendiepengarna. (Filformat .doc eller .pdf)
  • 3) Två referenser

  • 4) Frågor

  • 5) Stipendiaten kommer att mottaga stipendiet på SWEAs Årsmöte i London i januari eller februari och samtidigt ombedjas i korthet berätta om sitt projekt för SWEA-medlemmarna. Vid påföljande Årsmöte förväntas stipendiaten hålla ett kort anförande och redogöra för hur stipendiepengarna använts.
  • Härmed intygar jag att alla uppgifter i ansökan är korrekta. Om jag skulle tilldelas SWEAs stipendium, lovar jag att skicka en skriftlig redogörelse om projektet till SWEA London inom ett år av erhållandet av stipendiet.
 

Verifiering