Network Menu

SWEA Londons Stipendium

2016 utlyser SWEA London ett eller flera stipendier på upp till sammanlagt £3000, beroende på stipendieansökningarnas karaktär och kvalitet.

1989 bildades SWEA UK Chapter, sedermera SWEA London, med Anna Fagerström som första ordförande. Styrelsen bestämde att ett stipendium på £1000 skulle utdelas en gång om året så fort det fanns tillräckligt med pengar i kassan och 1993 kunde det första stipendiet delas ut. År 2000 höjdes stipendiesumman till £1500 och de senaste åren har vi haft glädjen att kunna dela ut £3000.

Syftet med stipendiet är att stödja studier eller projekt som främjar och sprider kunskap om svensk kultur i Storbritannien. Sökande behöver inte vara svensk, men måste vara bosatt, studera, eller arbeta i Storbritannien. Stipendiet kan sökas av alla, oberoende av ålder, etnisk bakgrund, kön eller religion. Kunskaper i svenska språket är en fördel, men inte ett krav.

Tidigare stipendiater har kommit från olika bakgrunder och varit av varierande ålder. Deras specialiteter har omfattat svensk folkmusik, opera, litteratur, konst, silver- och guldsmide, svensk knypplingsteknik, svensk språkundervisning och andra kulturfrämjande ämnen med svensk kultur som gemensam nämnare.

Läs mer om våra tidigare stipendiater.

Stipendieansökan måste vara stipendiekommittén tillhanda senast 1 november 2016.

Ansökningsblanketter och information om stipendiet kan hämtas nedan.

Svensk version

English version

Om du har några frågor kontakta:

swealondonstipendium(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

london(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)swea.org