Network Menu

SWEA i korthet

SWEA International

SWEA, Swedish Women’s Educational Association Inc. är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. SWEA är både en träffpunkt och ett nätverk, med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEAs syfte är bland annat att förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen. SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekt med svensk anknytning.

SWEA har idag ca 7 500 medlemmar i 73 lokalavdelningar i 34 länder på 5 kontinenter. SWEAs avdelningar är uppdelade i 7 regioner och varje region har en Regionstyrelse. Region VEMA, består av 12 avdelningar, Barcelona, Costa Blanca, Göteborg, Holland, Irland, Lissabon, London, Mallorca, Marbella, Oslo, Sydafrika och Telemark. Ny Regionordförande från 1 maj är Christa Alfredsson, Marbella.

Föreningen startades i Los Angeles 1979 och föreningens grundare heter Agneta Nilsson. SWEAs internationella ordförande heter Margaret Sikkens Ahlqvist.

Varje avdelning anordnar många och varierande programpunkter t ex tradi-tionellt svenskt firande såsom Lucia, kräftskiva och Sveriges nationaldag. Många avdelningar samarbetar med svenska ambassaden, svenska kyrkan och andra organisationer.

Alla avdelningar har också ett så kallat Mosterprogram vars syfte är att ta hand om och hjälpa nya medlemmar att finna sig till rätta i det nya landet.

SWEA London

SWEA London (UK från början) startades i september 1989. Anna Curman, tidigare Fagerström berättar följande om varför hon startade SWEA London.

“Min familj och jag återvände till England efter 3-års vistelse i USA. Under min tid där blev jag medlem i SWEA International New York och New Jersey och fick tidigt mycket goda kontakter och genom dessa många positiva upplevelser.

Mina SWEA-vänner från USA träffar jag nu på sommarmöte i Sverige och på årsmöten som hålles på olika ställen i världen, där det finns en lokal SWEA-förening. Dessa kontakter har varit mycket positiva och till stor hjälp och glädje.

Varför fanns det då inte en sån tillgång i London? Man hade startat SWEA International i Paris och Zürich och det borde verkligen finnas en i London, var min första tanke. Idén var frestande och i USA var huvudkontoret mycket intresserade av att utöka och få ett större kontaktnät och de uppmuntrade mig därför flitigt att starta.

Det blev dock bakslag i London, där det sades att ingen SWEA International behövdes då svenska kolonin hade tillräckligt många föreningar och en aktiv kulturavdelning på ambassaden. Detta lät nedstämmande, men skam den som ger sig, först ta reda på fakta!! Väl förvissad om att ingen hade något emot ett SWEA International i London, kallade jag med hjälp av några entusiastiska vänner till informationsmöte.

Vi hade fått låna lokal av Alfa Laval och 25 damer från olika delar av London infann sig och enades snabbt om att starta SWEA International UK.”

 Hjärtligt välkommen till SWEA London!