Network Menu

Bokcirkel

Deltagarna i SWEA:s bokklubb träffades och diskuterade boken ”Mästaren och Margarita” av Michail Bulkakov. Boken är en märklig historia och är en kritik av det sovjetiska systemet inbäddad i romanform. Författaren skrev om boken flera gånger, men den kunde av politiska skäl inte publiceras förrän på 1960-talet, långt efter författarens död. Utifrån boken kom vi in på en rad spännande samhällsdiskussioner så även om de flera i gruppen tyckte att boken var relativt svår att ta till sig så blev kvällens träff mycket lyckad.

Text och Bild: Anna-Karin Wikman
SWEA London Bokcirkel
Kontakt: sweabok.london(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com