Network Menu

SWEA bokcirkel recenserar Swede Hollow

Bokcirkel april 2018

Boken handlar om de svenskar, som i motsats till Mobergs utvandrare, kom från arbetarbakgrund och hamnade i städerna i Amerika, längst ned på den sociala stegen. De var smutsiga, ansågs tröga, luktade illa, hade dåliga språkkunskaper och var bottenskrapet i samhället. Swede Hollow är den plats, en trång sprickdal i staden St Pauls, Minnesota, där många svenskar tillsammans med irländare och italienare bodde i en kåkstad, längs en förorenad flod, bredvid stadens soptipp. De arbetade vid järnvägen, syfabrikerna och med alla de jobb som ingen annan ville ha.

Författaren Larsmo ger i boken dessa svenskar ett ansikte genom den fiktiva familjen Klar och människorna i deras omgivning. Efter resan över Atlanten hamnar familjen först i New York, där de försöker skapa sig en tillvaro. De blir dock tvungna att söka sig vidare till staden St Pauls, där många av de andra i det utvandrande sällskapet hamnat. Den trånga dalen som kallas Swede Hollow blir deras hem, i ett trångt ruckel bland många andra.
Vi får ta del av en del verkliga händelser, axklipp ur den lokala tidningen, samt följa familjen Klar som gör boken och historien levande. Familjen levde hela sina liv i kåkstaden, utan möjlighet att ta sig därifrån, med något undantag. En dotter gör en klassresa och kan se på från stadsnivån (väldigt symboliskt), när kåkstaden eldas upp på 50-talet eftersom den dömts ut som en sanitär olägenhet. Detta skedde också i verkligheten.
Området gjordes sedan om till en park som heter just Swede Hollow. Via Googles Maps tog jag en tur med den lilla gubben genom parken, som mestadels är grön skog nu. Historiens vingslag kändes tunga! Bilderna dock idylliska.

En tankvärd bok i dessa folkvandringstider. Den visar den utsatthet och förvirring som familjerna känner i det okända landet, till en början utan möjlighet att kommunicera eftersom de inte kunde språket. De håller ihop för att skapa sig en trygghet, i en kåkstad, under svåra förhållanden. Klippen ur den lokala tidningen visar den verklighet som vi inte visste fanns vare sig genom fiktion eller fakta under historielektionerna. Denna del av historien verkar ha gömts undan och enligt Larsmo finns väldigt lite uppgifter om dessa svenskar som trots allt var väldigt många.
De utgjorde den senare och största delen av de 1,3 miljoner svenskar som utvandrade till Amerika. Mobergs bild, från den tidigare delen av utvandringsströmmen, av de strävsamma och rakryggade bönderna som klarar sig bra, har format vår bild av svenska utvandringen till Amerika, som inte till alla delar är sann visar det sig.

Diskussionerna under bokklubbssammankomsten var väldigt samstämmiga. Gruppen tyckte boken var viktig, läsvärd och som någon sa, borde läsas av alla! Boken har också dramatiserats 2017 på Dramaten.