Network Menu

SWEA London bokcirkel september

Att föda ett barn

När: tisdag 4 sept 2018 kl 19.00
Bok: Kristina Sandberg “Att föda ett barn”
Var: Waterstones bokhandel, Piccadilly, plan 5
Hur: Vill du vara med i bokcirkeln, anmäl dig till Anna-Karin Wikman på sweabok.london(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com
Bild: Nordstedts