Network Menu

Välkommen till SWEA London

SWEA London är en av ett 70-tal lokalavdelningar inom SWEA International, som är ett nätverk av svensktalande kvinnor runt om i världen.

I London är vi ett sextiotal Sweor som träffas vid olika arrangemang under året, utbyter erfarenheter, firar någon svensk högtid, förkovrar oss eller minglar och har kul.

I SWEA London finns kvinnor i olika åldrar, studenter, stolta nyblivna mammor och mor- och farmödrar, yrkesverksamma, entreprenörer, medföljande och pensionärer. Alla är välkomna och det som förenar oss är att vi talar svenska, är kvinnor och bor utomlands.

Om du inte redan är medlem i SWEA London och känner dig nyfiken på att vara med så hittar du ansökan här på hemsidan.

På vår hemsida hittar du också vårt omfattande program med aktiviteter och intresseområden och en del annan information.

Har du frågor så kan du alltid kontakta oss på london(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)swea.org