Network Menu

Kallelse till årsmötet

Kallelse till årsmöte i SWEA London

Nu är det snart dags för SWEAs årsmöte 2019 och vi ser fram emot att träffa många av er. Dagordning hittar ni nedan. Övriga handlingarna, såsom verksamhetsberättelse, bokslut och budget etc, kommer att läggas upp på hemsidan en dryg vecka före mötet så att ni alla hinner läsa igenom. Jag vill uppmana er att läsa igenom handlingar före mötet, dels för att ni skall kunna ställa frågor om ni vill, dels för att vi skall kunna genomföra ett förberett och effektivt möte och få mer tid till att umgås.

Årsmötet går av stapeln den 31 januari 2019
Samling och välkomstdrink från kl.18.00, mötet börjar 19.00 på The Harcourt, 32 Harcourt St, London W1H 4HX

Kom och rösta fram styrelsen för 2019 och njut av en kväll tillsammans med dina SWEA-systrar! Alla medlemmar som betalat årsavgift för 2019 är välkomna till årsmötet. För att vi skall ha möjlighet att se att ni har betalat vill vi ha avgiften och anmälan till mötet senast den 24 januari 2019. Förnya ditt medlemskap genom att betala £50 (eller £20 om du är under 26 år eller studerande) till SWEA Londons bankkonto i HSBC:

Sort code: 40-07-06
Account number: 01660934
Anmälan till årsmötet skickar du till swealondonprogram(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com.

En medlem som inte kan närvara på mötet kan genom fullmakt rösta via annan medlem. (Mall till fullmakt kommer i handlingarna till årsmötet men det går bra att skriva en egen bara den anger vad och vem den gäller på ett korrekt sätt.)

Årsmötesmiddag

Efterföljande tvårättersmiddag kostar £40.

Restaurangen behöver menyval och betalning före årsmötet. Dryck beställer och betalar du direkt på restaurangen. Vill du vara med på middagen efter årsmötet skall du göra följande:

1. E-posta ditt val (en huvudrätt och en efterrätt) till swealondonprogram(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com
2. När du gjort detta får du ett referensnummer som du använder när du betalar. Det är viktigt att du uppger numret eftersom vi då enkelt kan bocka av vem som betalat.
3. Anmälan och betalning måste göras senast den 24 januari 2019.

Meny att välja från:

Huvudrätt
a. Corn-fed Chicken Breast, Crushed jersey royals, mustard seeds, pear.
b. Wild mushroom risotto with truffle oil

Efterrätt
a. Selection of European cheeses, quince jelly, crispy bread
b. White chocolate mousse

Som vanligt blir det lotteri med fina priser.

Vi ses på årsmötet, Välkomna
Cecilia och styrelsen

—————————————————

Dagordning
SWEA London årsmöte 2019
31 januari 2019, The Harcourt London

Mötet öppnas
Fastställande av röstlängd med notering av eventuella fullmakter
Nominering och val av mötesordförande och sekreterare
Nominering och val av två justerare tillika rösträknare
Fråga om årsmötet är vederbörligen utlyst
Fastställande av dagordning
Godkännande av föregående årsmötes protokoll
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen 2019
Fastställande av budget för verksamhetsåret 2019
Val av styrelse för 2019
Val av revisor och revisorssuppleant för 2019
Val av valberedning
Val av stipendiekommitté
Stipendieutdelning
Övriga anmälda frågor
Mötet avslutas
Håll koll på vår webbplats och i Facebookgruppen för senaste uppdateringarna.