Network Menu

SWEA London Årsmöte 2019

Avgående ordförande Cecilia Ogvall
Nyvald Ordörande Ann Sahlberg
Bild: Ann Rylander

SWEA Londons årsmöte hölls den 31 januari 2019 för att summera det gångna året och planera för nästa. Ett tjugotal Sweor närvarade på mötet som var förlagt till puben Harcourt i Marylebone. All dokumentation till årsmötet hade lagts ut på webben innan mötet och mötet genomfördes enligt SWEAs stadgar och hade utlysts i god tid. Ordförande för mötet var Cecilia Ogvall och sekreterare var Anna-Karin Aksberg. Ingen fullmakt noterades. Inga motioner till årsmötet hade inkommit. Ordföranden gick igenom årsberättelsen, årsredovisning och kommande årets budget tillsammans med kassören Christine Marchal. Mötesdeltagarna gav styrelsen för 2018 ansvarsfrihet. Valberedningens förslag till ny styrelse och ny ordförande för 2019 godkändes av mötesdeltagarna. Val av ny sammansättning av valberedning och stipendiekommitéen genomfördes. Inga övriga frågor hade inkommit till årsmötet.

SWEA Londons stipendiat 2018 heter Emily Hennessey http://emilyhennessey.co.uk/ Hon tilldelas SWEA Londons stipendium för att kunna kunna skapa en ny föreställning baserad på svenska folksagor. Föreställning beräknas ha premiär vid en midsommarfest i Cumbria 2019 för att sedan åka på turné i UK.

SWEA London styrelse 2019