Network Menu

Promenad i London – Inställd!

Vi promenerar i kända och okända kvarter och därefter gemensam lunch

Plats: TBC
Datum: onsdagen den 16 september
Samlingsplats: TBC
Tid: ca kl 10.00
Närmaste t-bana: TBC
Vem: medlemmar i SWEA
Pris: eventuell lunch betalas av var och en
Anmäl dig till: swealondonprogram(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com
Vänligen anmäl dig senast: 10 september
SWEA London webb: https://london.swea.org/