Network Menu

SWEA Bokcirkel

Vad: SWEA bokcirkel. Vi läser och pratar om boken TESTAMENTE av Nina Wähä
När: Tisdag 3 mars:
Tid: 19.00-21.00
Plats: 5th view restaurant, plan 5, 203-206 Piccadilly, St. James’s, London W1J 9HD
Vem: medlemmar i SWEA
Anmälan till: sweabok.london(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com