Bokcirkelgeno

I mars sammanstrålade 9 deltagare i bokcirkeln för att prata om boken TESTAMENTE av Nina Wähä. De här gången hade vi ”hemma hos” och blev bjudna på paj, sallad och vin.

Som vanligt när Sweor träffas så blir det mycket prat och skratt, det var nästan så att vi inte hann prata om boken. Men såklart blev det också en bokdiskussion.

TESTAMENTE är en fantastisk krönika om en familj i finska Tornedalen på 1980-talet. Författaren broderar ut ett persongalleri som består av föräldrar och 12 syskon med starka karaktärer. Syskonen är starkt knutna till barndomshemmet och sina föräldrar med en dominant far som utövar en i det närmast tyrannisk makt över sin familj. Författaren mejslar ut de olika syskonens inbördes förhållanden med varandra, föräldrarna och omgivningen. Det är en miljö som bäddar för konflikter, kärlek, gemenskap, sorg, skuld och lite därtill. Vi får också en portion finländsk historia. Alla i bokcirkeln tyckte att det var en jättebra och intressant bok.

Text och Bild Anna-Karin Wikman