Network Menu

Efter Brexit – möte med ambassaden

Igår fylldes Svenska salen i Svenska kyrkans bottenvåning av Londonsvenskar som ville höra vad som händer efter Brexit. Det var Svenska ambassaden som hade bjudit in till informationsträff och intresset var överväldigande. Sittplatserna fylldes snabbt och de som kom sent fick stå längs lokalens sidor.

Intresset var stort bland Londonsvenskar för vad ambassadör Torbjörn Sohström hade att säga.

Intresset var stort bland Londonsvenskar för vad ambassadör Torbjörn Sohström hade att säga.

London – 30 januari 2017
Mötet började med att vår nye ambassadör Torbjörn Sohlström berättade hur Brexitförfarandet löper över tre faser. Först kom förberedelsefasen, där vi nu är i slutskedet. Den brittiska regeringen planerar att aktivera Artikel 50 senast den 31 mars i år. Då övergår arbetet till förhandlingsfasen, som beräknas ta två år. Därefter kommer genomförandefasen, då resultatet av förhandlingarna förväntas träda i kraft.

Eftersom själva förhandlingarna ännu inte kommit igång är det omöjligt att redan nu säga exakt vad som kommer hända. Publiken hade många frågor, mer eller mindre personliga, och det var mycket som fick lämnas obesvarat. Ambassadören var dock noga med att påpeka att alla dessa frågor är värdefulla eftersom han och hans medarbetare tar med sig frågeställningarna i sina diskussioner med den svenska regeringen.

De råd som gavs till svenskar som planerar att stanna i Storbritannien var sammanfattningsvis:

1. Spara alla dokument som visar hur länge du vistats i Storbritannien.
2. Om du bott här längre än fem år bör du omgående ansöka om permanent uppehållstillstånd. Det är komplicerat men kommer troligen vara nödvändigt för att få stanna kvar här efter Brexit. Det lär inte bli lättare att söka längre fram.
3. Ambassaden strävar efter att tillhandahålla den senaste informationen på sin webbplats och uppmanar alla att hålla sig uppdaterade.

Text: Helen Rennie-Smith
Foto: Pernilla Iggström