Network Menu

SWEA London Årsmöte 2020

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum - 30-01-2020
Klockan - 18:00 – 22:00

Plats
Svenska Kyrkan


Kallelse till årsmöte i SWEA London 2020

Nu är det snart dags för SWEA Londons årsmöte 2020 och vi ser fram emot att träffa så många av er som möjligt.

Dagordning hittar ni nedan.

Övriga handlingar, såsom verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget, motion, fullmaktsformulär etc. kommer att läggas upp på hemsidan en dryg vecka före mötet så att ni hinner läsa igenom och skriva ut.
Det är bra om ni har läst igenom handlingarna före mötet, dels för att ni skall kunna ställa frågor om ni vill, dels för att vi skall kunna genomföra ett förberett och effektivt möte och få mer tid att umgås.

Årsmötet äger rum torsdagen den 30 januari 2020

Samling och välkomstdrink från kl 17:30
på Svenska Kyrkan, 6 Harcourt Street, London, W1H 4AG

Mötet börjar kl 18:30

Alla medlemmar som har betalat årsavgift för 2020 är välkomna till årsmötet.
För att vi skall kunna ha möjlighet att se att ni har betalat bör avgiften betalas senast den 23 januari.

Avgiften, £50 för fullvärdig medlem, (eller £25 om du är under 25 år) betalas till SWEA Londons bankkonto hos HSBC:
Sort code: 40-07-06
Account number: 01660934

Vänligen Notera: Portomedlem i SWEA London om man är fullvärdig medlem i annan avdelning kostar inget.

Medlem som inte kan närvara på mötet kan närvara genom fullmakt till annan medlem.

Årsmötesmiddag
Pris: £38. Måltidsdryck beställer du och betalar på plats.

Meny
Välkomstbubbel
Toast med chèvre och honung
Ugnsbakad lax med lime, kokt potatis, broccoli, sallad
Pannacotta med hallon
Kaffe

Meddela om du behöver anpassad mat, det finns tex gluten- och laktosfritt.

Anmälan till middagen senast 23/1 till [email protected]

Du kommer att få en kod för inbetalning av kostnaden för middagen när du har anmält dig.

Anmälan till årsmötet behövs inte om du inte vill vara med på middagen.
Men det är ändå bra för oss att veta ungefär hur många som kommer.

Lotteri
Vi kommer som vanligt att anordna ett lotteri. Om du vill bidra till lotteriet – något som du har tillverkat eller något genom ett företag du själv är engagerad i eller känner till – mejla oss och berätta!

Vinsten från lotteriet avsätts till framtida stipendier som kommer att ges ut så snart tillräckliga medel finns avsatta för ändamålet.

Välkomna!
Styrelsen

DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning

7. Godkännande av föregående årsmötes protokoll

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Styrelsens ekonomiska rapport

10. Revisorns berättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare

13. Val av avdelningsordföranden till styrelseledamot i regionstyrelsen

14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter

15. Val av revisor och suppleanter

16. Val av valberedningen och suppleanter

17. Motion från Edith Andersson angående elektroniska medlemskort

18. Fastställande av årsavgiften

19. Övriga frågor

20. Årsmötets avslutande

Årsmöteshandlingar

All dokumentation till årsmötet läggs ut under januari månad på webben och kan läsas här:

Protokoll Årsmötet 2019

Valberedningens Förslag till styrelse 2020

Verksamhetsberättelse SWEA London 2019

Program verksamhetsberättelse 2019

Balansräkning SWEA London 2019

Skattmästarens-rapport-2019-inkl-budget-2020

Resultatrapport SWEA London 2019

Examiners report 2019

SWEA årsmöte Fullmakt

Motion Edith Andersson till årsstämman 2020