Lunchträff i mars

Den 9 mars besökte SWEA London Atlas Photography Gallery och besåg utställningen om Lillian Bassmans.

Läs mer här >>