Network Menu

Medlemsavgift

Medlemsavgift

Kostnad: £50/per år för fullt medlemskap under helt kalenderår.

25£/år om man är under 25 år.

Vänligen Notera: Om man är huvudmedlem i annan avdelning kan man bli portomedlem hos oss utan kostnad.

För att säkerställa att ditt namn kommer med i medlemsmatrikeln skall medlemsavgiften betalas före årsmötet eller senast den 1 mars aktuellt år.

Du betalar direkt till SWEA Londons bankkoto i HSBC. För precisa bankdetaljer, vänligen kontakta swealondonmedlem(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

För att underlätta registrering bekräfta din inbetalning både för nytt och förnyat medlemskap med ett e-mejl till swealondonmedlem(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com.

SWEA är en ideell organisation som inte bedriver vinstdrivande verksamhet. Styrelsemedlemmarna och övriga som bidrar till verksamheten får inte någon ersättning för arbetet för SWEA. Vi kan därför inte heller alltid genomföra våra aktiviteter gratis utan måste ibland ta hjälp av sponsorer eller ta ut en deltagaravgift.

SWEA London betalar en avgift per medlem till SWEA International, för närvarande är denna USD 30 per medlem. Vi betalar också EURO 1,50 per medlen till vår region VEMA. Avgifterna används till att utföra administrativa uppgifter för SWEA internationellt. Det är viktigt att vi får in avgiften i tid för att kunna rapportera och betala våra avgifter till vår huvudorganisation.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till vår medlemsansvariga eller vår ordförande.

SWEA London ordförande: london(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)swea.org

SWEA London medlemsfrågor: swealondonmedlem(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com