Network Menu

SWEA Art London

Vad är SWEA Art
SWEA Art är ett nätverk för alla skapande kvinnor inom SWEA och den vill vara en inspirationskälla att börja skapa och främja utbyte mellan konstnärer – för Dig som är professionell, för Dig som är amatör, för Dig som just börjar och alla däremellan. SWEA Arts historia började i Paris 2002 med konstutställningen vid MEMAs regionmöte i oktober 2002 och har sedan fortsatt med flera projekt under åren fram tills idag. SWEA Art events som varit under åren finns listade HÄR.

Vad vi gör
Vi arbetar tillsammans, inspirerar varandra, arrangerar workshops och utställningar; utbyter erfarenheter och idéer, besöker utställningar, träffar konstnärer.

Gå med i SWEA Art
Medlemmar i SWEA, som är intresserade av att delta i nätverket SWEA Art, anmäler sitt intresse till kontaktpersonen i sitt chapter eller till den internationella kontaktpersonen.

Skicka in din konstnärspresentation
Konstnärspresentation för SWEA Art medlemmar. Alla medlemmar i nätverket SWEA Art kan publicera kort information om sitt konstnärskap. Läs om konstnärer från SWEA London här.

Starta en lokal SWEA Art grupp
Finns det ingen SWEA Art grupp i din avdelning kan du starta en.
Läs mer här hur du gör för att starta en SWEA Art grupp.
• Kontakta den internationella kontaktpersonen
• Kontakta Din avdelningsordförande, presentera idén i styrelsen
• Ta reda på vem som är intresserad – lyssna, fråga, presentera SWEA Art på ett möte, skicka en e-mailförfrågan till alla medlemmar med mera.
• Arrangera ett första möte
• Gör upp en arbetsplan
• Sätt igång

” SWEA Arts nätverk ligger i linje med SWEA Internationals intention att bland annat främja konst och kultur. SWEA Art är ett nätverk inom SWEA International och föreslås integreras som en intresse- eller temagrupp i respektive avdelning och ett stöd för alla skapande kvinnor inom SWEA. Vi vill vara en inspirationskälla att börja skapa och främja utbyte mellan konstnärer – för dig som är professionell, för dig som är amatör – och alla däremellan som kan motiveras att börja eller fortsätta att skapa.”

Kontakta SWEA London: london(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)swea.org