Network Menu

SWEA i korthet

SWEA står för Swedish Women’s Educational Association Inc som är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. Föreningen SWEA startades i Los Angeles 1979 och föreningens grundare heter Agneta Nilsson. 1981 bildades paraplyorganisationen SWEA International, Inc. för att knyta samman alla de lokala avdelningar som snabbt hade vuxit upp.

SWEA är både en träffpunkt och ett nätverk, med länkar över hela världen och som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige. SWEA är i många länder en betydelsefull och viktig resurs för det svenska näringslivet utomlands. SWEAs syfte är bland annat att förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen. SWEA International stöder svensk kultur och utbildning genom olika stipendier samt olika projekt med svensk anknytning.

SWEA har idag runt 7000 medlemmar i ett 70-tal lokalavdelningar spridda i ett 30-tal länder på fem kontinenter. SWEAs avdelningar är uppdelade i sju regioner och varje region har en regionstyrelse. SWEA London tillhör region VEMA som består av 12 avdelningar, Barcelona, Costa Blanca, Göteborg, Holland, Irland, Lissabon, London, Mallorca, Marbella, Oslo, Sydafrika och Telemark.

Varje avdelning anordnar många och varierande programpunkter t.ex traditionellt svenskt firande såsom Lucia, kräftskiva och Sveriges nationaldag. Många avdelningar samarbetar med svenska ambassaden, svenska kyrkan och andra organisationer.

SWEA PROFESSIONAL

Många SWEA-medlemmar är eller har varit yrkesverksamma och en del avdelningar har valt att organisera en grupp som kallas SWEA Professional. Grupperna organiserar bl.a. studiebesök, diskussionskvällar och föreläsningar. Lista över SWEA Professional hittar du här och de finns även i sociala medier. SWEA London professional hittar du här.

LÄNKTIPS

Kontakt – SWEA Internationals ordförande
SWEA International webbsida
Händer i SWEA Land – SWEA Internationals redaktionskommitté tar gemensamt fram intressanta nyheter.
SWEA Global – SWEA International lanserar SWEA Global, ett medlemskap för dig som vill vara med i SWEAs unika nätverk men som är bosatt utanför dagens SWEA-värld.
SWEA Nytt – SWEAs digitala nyhetsbrev.

SWEA Världen – en sluten Facebook grupp där SWEA-medlemmar kan dela information med andra Sweor. Det kan vara SWEA-program, regionmöten, tips, idéer etc, men även andra ämnen såsom resor, recept, skolor, barn, karriär, utlandsliv, hemflytt, hälsoämnen m.m.
ÅSK – Årets svenska kvinna. En utmärklese som går till en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen.
SWEA BUS PROJEKT – Barn utomlands & svenska språket startade 2012 för att hjälpa svenska föräldrar utanför Sverige att föra svenska språket vidare till sina barn samt stötta barnens flerspråkighet.
Forum är en tryckt tidning från SWEA internatational som skickas ut två gånnger per år till 7 000 medlemmar samt till svenska konsulat och ambassder världen över.
SWEA International på Facebook
SWEA International på Instagram
SWEA Världen på Facebook