SWEA London Årsmöte 2020

SWEA Londons årsmöte hölls den 30 januari 2020 för att summera det gångna året och planera för nästa. Ett tjugotal Sweor närvarade på mötet som var förlagt till Svenska kyrkan i London. Innan årsmötet bjöds Sweorna på ett glas bubbel och minglade.

Allt överskott från lotteriet gick till SWEA Londons stipendiefond.
Som alltid var det fina priser som donerats till lotteriet.

All dokumentation till årsmötet hade lagts ut på webben innan mötet och mötet genomfördes enligt SWEAs stadgar och hade utlysts i tid.

Till ordförande för mötet valdes Susanna Daag och sittande sekreterare Nina Möller förde protokoll. En fullmakt noterades. En motion hade inkommit från Edith Andersson angående elektroniska medlemskort. Rigmor Rutlin och Alexandra Hummingson valdes att justera årsmötets protokoll 2020 samt vara rösträknare under mötet. Årsmötets ordföranden gick igenom årsberättelsen, årsredovisning och kommande års budget . Mötesdeltagarna gav styrelsen för 2019 ansvarsfrihet.

SWEA London styrelse 2020.

Valberedningens förslag till ny styrelse och ny ordförande för 2020 godkändes av mötesdeltagarna. Val av ny sammansättning av valberedning för 2020 genomfördes samt val av revisor för 2020. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för nästa år ska ligga kvar på £50.00. Inga övriga frågor hade inkommit till årsmötet. SWEA London delade inte ut något stipendium för 2019.

Efter årsmötet avnjöts en mycket god trerättersmiddag med god dryck och lotteridragning som avslut på denna trevliga SWEA afton.

Tack alla Sweor för ett bra och roligt årsmöte.

SE FLER BILDER FRÅN ÅRSMÖTET HÄR

Text och Bild: Anne Rylander