SWEA London årsmöte 2021

SWEA Londons årsmöte genomfördes den 18 februari 2021 och ett nytt verksamhetsår inleddes.

Tjugofem Sweor närvarade på årsmötet som i år hölls via Zoom. Vi summerade det gångna året och valde ny styrelse där Susanna och Joanna valdes till ordförande respektive vice ordförande i föreningen. Årsmötet valde även ny stipendiekomitté och ny valberedning. All dokumentation till årsmötet hade lagts ut på webben innan mötet och mötet genomfördes enligt SWEAs stadgar och hade utlysts i tid. Till ordförande för årsmötet valdes Susanna och sittande sekreterare Joanna förde protokoll.

Ingen fullmakt noterades. Ingen motion hade inkommit.
???? valdes att justera årsmötets protokoll för 2021 samt vara rösträknare under mötet.
Årsmötet gick igenom årsberättelse, årsredovisning och kommande års budget. Mötesdeltagarna gav styrelsen för 2020 ansvarsfrihet.Valberedningens förslag till ny styrelse och ny ordförande för 2021 godkändes av mötesdeltagarna.
Val av ny sammansättning av valberedning för 2020 genomfördes samt val av revisor för 2020.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2022 ska ligga kvar på £50.00.
Medlemmar i SWEA London som betalar redan i december 2021 betalar £45.00 för året 2022.

Inga övriga frågor hade inkommit till årsmötet.

SWEA London delade inte ut något stipendium för 2020.

SWEA London styrelse 2021
Ordförande:                                Susanna Daag
Vice Ordförande:                        Joanna Gutkowski
Kassör:                                       Eleonor Skeine
Sekreterare:                               Madeleine Olausson
Vice Sekreterare:                       Karin Lindgren
Ledamot/medlemsansvarig:      Edith Andersson
Ledamot/webbmaster:               Cecilia Camredon
Ledamot:                                   Christina Björling
Ledamot:                                   Isobel Gardner

SWEA London Stipendiekomitté 2021
Susanna Daag
Madeleine Olausson
Isobel Gardner
Helen Rennie- Smith
Kulturråd, svenska ambassaden, Pia Lundberg

SWEA London valberedning 2021
Sofia Caselli
Anna-Karin Aksberg
Edith Andersson

Vi hoppas att vi snart kan börja träffas igen så håll utkik på vår hemsida för kommande aktiviteter och events. https://london.swea.org/
Tack alla London-Sweor som deltog i årsmötet 2021.

Text: Anne Rylander