Network Menu

SWEA London Promenadgrupp sydväst

Bild: Richmond Park Annika Persson Jägerud 2016

Bild: Richmond Park
Annika Persson Jägerud
2016

Vår “hemmapark” är Richmond Park, där vi promenerar ofta och följer årstiderna.

På våren brukar vi botanisera bland azaleorna i vackra Isabella Plantation.
Vi tar då och då även utflykter ut på landet till något herresäte eller park samt promenerar inne i city. Promenaderna brukar avslutas med lunch för de som vill och kan.

Vi promenerar varje onsdag med undantag av sommarhalvåret, jul- och påskledigheterna.
På SWEA Londons Facebooksida lämnas information om veckans promenad i början av veckan.

Kontakta gärna Annika Persson Jägerud via mejl, annika.pj(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)btinternet.com, om du är intresserad.
Du kan då få information via mejl varje vecka eller bli medlem i den Facebookgrupp som bara rör promenaderna.

Bild: Anna-Karin Wikman

Bild: Anna-Karin Wikman