Network Menu

SWEA LONDON Resestipendium

SWEA Londons resestipendum

Syftet med SWEA Londons resestipendium är att engagera och involvera SWEA Londons medlemmar i de regionmöten som arrangeras vartannat år i europa av VEMA.

SWEA Londons resestipendium
• SWEA London resestipendium instiftades 2016.
• Resestipendiet tilldelas en medlem av SWEA London som är intresserad av att
resa till ett av VEMAs regionmöten.
• Deltagandet i den öppna delen av VEMAs regionmöten är obligatoriskt.
• Mottagaren av resestipendiet ska på något vis dela med sig av sina erfarenheter
när hon är tillbaka i London. Det kan exempelvis ske genom en artikel på SWEA
Londons webbplats, en berättelse på ett medlemsmöte eller i någon annan form.
• Nuvarande eller tidigare engagemang i SWEA Londons styrelse eller kommittéer
premieras men ordförande och tidigare ordförande kan inte söka bidraget.
• Resestipendiet är för närvarande £500.
• Resestipendiet betalas ut i efterskott mot uppvisat kvitto på betalning av
anmälningsavgift och/eller resekostnader.
Här kan du läsa resestipendiaten Josefins trevliga reportage från VEMA regionmöte
i Lissabon 2016.

VEMA
• SWEA London tillhör regionen VEMA som är en del av SWEA international.
• VEMA representerar SWEA avdelningar i västra Europa, Mellanöstern och Afrika.
• VEMAs styrelse ansvarar för att SWEAs stadgar och regionekonomi följs.
• VEMAs styrelse fokuserar på att utbyta idéer, erfarenheter, kunskap och att
inspirera.
• Läs mer om vår region VEMA här

ANSÖKAN
Ansökan ska vara högst två A4 sidor och skickas till SWEA Londons styrelse:
e-post london(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)swea.org

Ansökan ska innehålla följande information:

• Namn och adress
• Medlem i SWEA London sedan (år)
• Eventuellt tidigare SWEA•medlemskap
• Eventuella relevanta specialintressen som kan komma till pass under resan
• Eventuella engagemang (inklusive tidigare) i SWEA London
• Varför vill jag delta i Regionmötet?
• En preliminär idé om hur återrapporteringen till SWEA Londons medlemmar ska ske.
OBS – denna sista punkt är inte bindande!

Välkommen med din ansökan.
SWEA Londons styrelse
london(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)swea.org