Network Menu

SWEA London stipendium

Kriterier för SWEA London Stipendium

Sökande måste bo, studera eller arbeta i Storbritannien. Stipendiet är öppet för sökande oavsett ålder, etnisk bakgrund, kön, religion eller nationalitet. Kunskap om det svenska språket är en fördel, men inte ett krav. Sökande ska använda stipendiet för ett projekt eller studier i ett svensktrelaterat ämne av eget val. Förteckning över tidigare stipendiater här

Ansökningsförfarande:
Bifoga i ansökan
1) ansökningsblanketten
2) curriculum vitae
3) två referenser

Sökande måste lämna in:
1) ansökningsblanketten
2) presentation av sig själv, med bakgrund och intressen
3) detaljerad beskrivning av det föreslagna projektet
4) redogörelse för hur stipendiepenningen skulle användas
5) namn och adress till två referenser

Ansökan skall mejlas senast den 1 november till:: swealondonstipendium(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

Dina referenser bör:
A) informeras om SWEA och kriterierna för stipendiet
B) hänvisa till en eller flera punkter i din ansökan och vara så konkreta och koncisa som möjligt
C) skicka sitt rekommendationsbrev separat och direkt till:
swealondonstipendium(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

Om du behöver mer information om SWEA Londons stipendium
vänligen kontakta SWEA London ordförande: london(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)swea.org

SWEA International London Chapter Ansökningsblankett

  • 2) En detaljerad beskrivning av ditt projekt och hur du tänker använda stipendiepengarna. (Filformat .doc eller .pdf)
  • 3) Två referenser

  • 4) Frågor

  • 5) Stipendiaten kommer att mottaga stipendiet på SWEAs Årsmöte i London i januari eller februari och samtidigt ombedjas i korthet berätta om sitt projekt för SWEA-medlemmarna. Vid påföljande Årsmöte förväntas stipendiaten hålla ett kort anförande och redogöra för hur stipendiepengarna använts.
  • Härmed intygar jag att alla uppgifter i ansökan är korrekta. Om jag skulle tilldelas SWEAs stipendium, lovar jag att skicka en skriftlig redogörelse om projektet till SWEA London inom ett år av erhållandet av stipendiet.
 

Verifiering