Network Menu

SWEA London Styrelse 2018

Varje år väljer SWEA London en ny styrelse vid årsmötet. I år hölls årsmötet den 5:e februari på restaurant The Harcourt.

Cecilia Ogvall Ordförande

Josefin-Westblom-Macdonald-Vice-Ordförande

Christine Marchal Skattmästare

Pernilla Iggström – Vice skattmästare

Anna-Karin Aksberg-Sekreterare

Karin Wikman – Ledamot

Anne Rylander – Ledamot

Maiken Appleford – Suppleant

Nina Möller – Suppleant

Cecilia Camredon – Suppleant