Network Menu

SWEA London Styrelse 2020

Från vänster:
Alexandra Hummingson – Suppleant
Cecilia Camredon – Ledamot och webmaster
Isabella Ingelman – Sundberg – Suppleant
Anna-Karin Wikman – Ledamot och kassör
Eleonor Skeini – Suppleant
Joanna Gutkowski – Vice ordförande
Susanna Daag – Ordförande
Nina Möller – Sekreterare
Edith Andersson – Medlemsansvarig

E-postadresser SWEA London styrelse 2020:

Susanna Daag
Ordförande
london(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)swea.org

Joanna Gutkowsi
Vice ordf
jgutkows(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

Nina Möller
Sekreterare
swealondonsekreterare(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

Anna-Karin Wikman
Skattmästare
swealondonkassor(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

Cecilia Camredon
Webbmaster
info(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)cetech.ch
swealondonwebben(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

Edith Andersson
Medlemsansvarig
swealondonmedlem(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

Isabella Ingelman
Suppleant
isabella.ingelman(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

Eleonor Skeini
Suppleant
eleonor(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)skeini.com

Alexandra Hummingson
Suppleant