Network Menu

SWEA Londons stipendiat 2017

Nadja Negash Rånes med Joj och Karin

2017 års stipendiat heter Nadja Negash Rånes, hon sökte och fick stipendiet för att kunna skapa ett barnbibliotek på sin skola Smultronstället som erbjuder kompletterande svenskundervisning.

Stipendieutdelningen ägde rum i februari på SWEA Londons årsmöte-

Tio frågor till Nadja

Del av SWEA Londons stipendiekommitté motivering
” Nadjas projekt ligger Stipendiekommittén varmt om hjärtat, då det fokuserar på svenska familjers användning av svenska språket i utlandet och föräldrars/anhörigas möjligheter att föra svensk litteratur, kultur och traditioner vidare till sina barn. Detta är något som är mycket angeläget för SWEA och även med tanke på ett pågående projekt inom SWEA International, SWEA BUS Projekt, som startade för att stödja svenska familjer i utlandet och deras barn avseende svenska språket. Vi önskar Nadja lycka till och ser fram emot att följa hennes arbete med detta intressanta projekt! ”

Här kan du läsa om hur du ansöker om SWEA Londons stipendium 2018.

Välkommen med din ansökan!

SWEA London