Network Menu

SWEA-Nytt

SWEA-Nytt

SWEA-Nytt är ett elektroniskt nyhetsbrev som för ut SWEA:s nyheter externt och internt, till nära 7000 SWEA-medlemmar i hela världen.

Detta försöker vi uppfylla varannan månad, d.v.s. c:a 6 gånger per år, med utrymme för några extra utskick när vi har något (ot)roligt att berätta!

Redaktör för SWEA-Nytt är Katarina Rönnlund Wright från Denver.

Har ni synpunkter på eller ideér om SWEA-Nytt kontakta oss gärna på sweanytt(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)swea.org

Länk till senaste numret av SWEA-Nytt: