Network Menu

SWEA Londons Stipendium

SWEA London 2019 års Stipendium med ansökan senast 1 nov 2019.

SWEA, Swedish Women’s Educational Association, är en global, ideell organisation för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. SWEAs målsättning är att värna om det svenska språket, stödja och sprida information om svensk kultur och svenska traditioner.

Som ett led i detta arbete utlyser SWEA London 2019 ett eller flera stipendier på upp till sammanlagt £1500, beroende på stipendieansökningarnas karaktär och kvalitet.

Syftet med stipendiet är att stödja studier eller projekt som främjar och sprider kunskap om svensk kultur i Storbritannien. Sökande behöver inte vara svensk, men måste vara bosatt, studera, eller arbeta i Storbritannien. Stipendiet kan sökas av alla, oberoende av ålder, etnicitet, kön eller religion. Kunskaper i svenska språket är en fördel, men inte ett krav.

Stipendiet har delats ut sedan 1993. Tidigare stipendiater har kommit från olika bakgrunder och varit av varierande ålder. Deras specialiteter har omfattat svensk språkundervisning, nätverkande, dokumentärfilm, mat såväl som sång, konst, musik, litteratur, och andra kulturfrämjande ämnen med svensk kultur som gemensam nämnare.

Läs mer om våra tidigare stipendiater.

Sök SWEA Londons Stipendium senast 1 november 2019.
Ansökningsblanketter och information om stipendiet kan hämtas nedan.

Svensk version
English version

Om du har några frågor kontakta:
Sammankallande i Stipendiekommitén: swealondonstipendium(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

SWEA Londons Ordförande: london(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)swea.org